Adam Rapacki

Imię i nazwisko: Adam Rapacki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Adam Rapacki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Adam Rapacki - I kadencja 1952 - 1956
- Adam Rapacki - II kadencja 1957 - 1961
- Adam Rapacki - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 8 Wroclaw

Tytul/stopien naukowy: mgr nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 8 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)