Aleksander Rozmiarek

Imię i nazwisko: Aleksander Rozmiarek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Aleksander Rozmiarek - I kadencja 1952 - 1956
- Aleksander Rozmiarek - II kadencja 1957 - 1961
- Aleksander Rozmiarek - III kadencja 1961 - 1965
- Aleksander Rozmiarek - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 61 Szamotuly

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 61 Szamotuly (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)