Aleksy Nowak

Imię i nazwisko: Aleksy Nowak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Aleksy Nowak - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 26 Rybnik

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 26 Rybnik (Okreg wyborczy)