Alojzy Czarnecki

Imię i nazwisko: Alojzy Czarnecki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Alojzy Czarnecki - V kadencja 1969 - 1972
- Alojzy Czarnecki - VI kadencja 1972 - 1976
- Alojzy Czarnecki - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 34 Koszalin

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Handlu Wewnetrznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 34 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)