Andrzej Werblan

Imię i nazwisko: Andrzej Werblan
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Andrzej Werblan - I kadencja 1952 - 1956
- Andrzej Werblan - III kadencja 1961 - 1965
- Andrzej Werblan - V kadencja 1969 - 1972
- Andrzej Werblan - VI kadencja 1972 - 1976
- Andrzej Werblan - VII kadencja 1976 - 1980
- Andrzej Werblan - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 24 Gliwice

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)