Anna Medzkiewicz

Imię i nazwisko: Anna Medzkiewicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 55 Nysa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Nysa (Okreg wyborczy)