Antoni Byczkowski

Imię i nazwisko: Antoni Byczkowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 18 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: inz. roln.

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. roln. (Tytul/stopien naukowy)