Antoni Chudzinski

Imię i nazwisko: Antoni Chudzinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Antoni Chudzinski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 67 Szczecin

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 67 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)