Antoni Daniel

Imię i nazwisko: Antoni Daniel
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Antoni Daniel - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 28 Zawiercie

Wyksztalcenie: technik-technolog

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Zawiercie (Okreg wyborczy)
- posłowie z technik-technolog (Wyksztalcenie)