Antoni Jankowski

Imię i nazwisko: Antoni Jankowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 71 Plock

Wyksztalcenie: lekarz weterynarii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 71 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz weterynarii (Wyksztalcenie)