Barbara Pstragowska

Imię i nazwisko: Barbara Pstragowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 68 Ciechanow

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Ciechanow (Okreg wyborczy)