Bartlomiej Rusin

Imię i nazwisko: Bartlomiej Rusin
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Bartlomiej Rusin - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 52 Ilawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Ilawa (Okreg wyborczy)