Boleslaw Jaszczuk

Imię i nazwisko: Boleslaw Jaszczuk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Boleslaw Jaszczuk - II kadencja 1957 - 1961
- Boleslaw Jaszczuk - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 56 Opole

Tytul/stopien naukowy: inz. elektryk

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 56 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. elektryk (Tytul/stopien naukowy)