Boleslaw Piasecki

Imię i nazwisko: Boleslaw Piasecki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Boleslaw Piasecki - V kadencja 1969 - 1972
- Boleslaw Piasecki - VI kadencja 1972 - 1976
- Boleslaw Piasecki - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp. PAX

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 74 Jelenia Gora

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania bezp. PAX
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 74 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)