Bronislaw Basza

Imię i nazwisko: Bronislaw Basza
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 63 Krosno

Wyksztalcenie: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z ekonomista (Wyksztalcenie)