Bronislaw Drzewiecki

Imię i nazwisko: Bronislaw Drzewiecki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Bronislaw Drzewiecki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Bronislaw Drzewiecki - II kadencja 1957 - 1961
- Bronislaw Drzewiecki - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 18 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. roln.

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. roln. (Tytul/stopien naukowy)