Bronislaw Luty

Imię i nazwisko: Bronislaw Luty
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Bronislaw Luty - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 59 Leszno

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 59 Leszno (Okreg wyborczy)