Bronislaw Warowny

Imię i nazwisko: Bronislaw Warowny
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Bronislaw Warowny - II kadencja 1957 - 1961
- Bronislaw Warowny - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 70 Otwock

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 70 Otwock (Okreg wyborczy)