Czeslaw Wycech

Imię i nazwisko: Czeslaw Wycech
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Czeslaw Wycech - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Czeslaw Wycech - I kadencja 1952 - 1956
- Czeslaw Wycech - II kadencja 1957 - 1961
- Czeslaw Wycech - III kadencja 1961 - 1965
- Czeslaw Wycech - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu

Okreg wyborczy: 73 Siedlce

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Marszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 73 Siedlce (Okreg wyborczy)