Dyzma Galaj

Imię i nazwisko: Dyzma Galaj
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Dyzma Galaj - V kadencja 1969 - 1972
- Dyzma Galaj - VI kadencja 1972 - 1976
- Dyzma Galaj - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 68 Ciechanow

Tytul/stopien naukowy: doc. dr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z doc. dr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)