Eugenia Blajszczak

Imię i nazwisko: Eugenia Blajszczak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Eugenia Blajszczak - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 48 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: mgr geografii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr geografii (Tytul/stopien naukowy)