Feliks Pisula

Imię i nazwisko: Feliks Pisula
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Okreg wyborczy: 26 Rybnik

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 26 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)