Franciszek Mleczko

Imię i nazwisko: Franciszek Mleczko
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Franciszek Mleczko - III kadencja 1961 - 1965
- Franciszek Mleczko - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 39 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: dr

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 39 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr (Tytul/stopien naukowy)