Franciszek Sadurski

Imię i nazwisko: Franciszek Sadurski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Franciszek Sadurski - V kadencja 1969 - 1972
- Franciszek Sadurski - VII kadencja 1976 - 1980
- Franciszek Sadurski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 19 Tczew

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Tczew (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)