Irena Baran

Imię i nazwisko: Irena Baran
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Irena Baran - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 75 Legnica

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Legnica (Okreg wyborczy)