Irena Janiszewska

Imię i nazwisko: Irena Janiszewska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 36 Chrzanow

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Chrzanow (Okreg wyborczy)