Jan Ptasinski

Imię i nazwisko: Jan Ptasinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Jan Ptasinski - I kadencja 1952 - 1956
- Jan Ptasinski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 17 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdansk (Okreg wyborczy)