Janusz Makowski

Imię i nazwisko: Janusz Makowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Janusz Makowski - III kadencja 1961 - 1965
- Janusz Makowski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: bezp. ChSS

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 57 Gniezno

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania bezp. ChSS
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Gniezno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)