Jerzy Albrecht

Imię i nazwisko: Jerzy Albrecht
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Jerzy Albrecht - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jerzy Albrecht - I kadencja 1952 - 1956
- Jerzy Albrecht - II kadencja 1957 - 1961
- Jerzy Albrecht - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Wola

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 2 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)