Jerzy Dominski

Imię i nazwisko: Jerzy Dominski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Jerzy Dominski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jerzy Dominski - III kadencja 1961 - 1965
- Jerzy Dominski - V kadencja 1969 - 1972
- Jerzy Dominski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 13 Grudziadz

Wyksztalcenie: slusarz

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Wewnetrznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 13 Grudziadz (Okreg wyborczy)
- posłowie z slusarz (Wyksztalcenie)