Jerzy Zietek

Imię i nazwisko: Jerzy Zietek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Jerzy Zietek - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jerzy Zietek - II kadencja 1957 - 1961
- Jerzy Zietek - III kadencja 1961 - 1965
- Jerzy Zietek - V kadencja 1969 - 1972
- Jerzy Zietek - VI kadencja 1972 - 1976
- Jerzy Zietek - VII kadencja 1976 - 1980
- Jerzy Zietek - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 21 Bytom

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Bytom (Okreg wyborczy)