Jozef Kaszewski

Imię i nazwisko: Jozef Kaszewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Jozef Kaszewski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 16 Wloclawek

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Wloclawek (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)