Jozef Kwietniewski

Imię i nazwisko: Jozef Kwietniewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Jozef Kwietniewski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 21 Bytom

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Bytom (Okreg wyborczy)