Jozef Lastowski

Imię i nazwisko: Jozef Lastowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Tytul/stopien naukowy: inz. hutnik

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. hutnik (Tytul/stopien naukowy)