Jozef Razny

Imię i nazwisko: Jozef Razny
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Jozef Razny - II kadencja 1957 - 1961
- Jozef Razny - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 38 Nowy Sacz

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)