Jozef Wroniak

Imię i nazwisko: Jozef Wroniak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Jozef Wroniak - III kadencja 1961 - 1965
- Jozef Wroniak - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Okreg wyborczy: 58 Kalisz

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 58 Kalisz (Okreg wyborczy)