Kazimierz Banach

Imię i nazwisko: Kazimierz Banach
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Kazimierz Banach - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Kazimierz Banach - I kadencja 1952 - 1956
- Kazimierz Banach - II kadencja 1957 - 1961
- Kazimierz Banach - III kadencja 1961 - 1965
- Kazimierz Banach - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: Kielecki

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 32 Ostrowiec Swietokrzyski

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kielecki (Data slubowania)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Ostrowiec Swietokrzyski (Okreg wyborczy)