Konstanty Dabrowski

Imię i nazwisko: Konstanty Dabrowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Konstanty Dabrowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Konstanty Dabrowski - I kadencja 1952 - 1956
- Konstanty Dabrowski - III kadencja 1961 - 1965
- Konstanty Dabrowski - V kadencja 1969 - 1972
- Konstanty Dabrowski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Okreg wyborczy: 52 Ilawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Ilawa (Okreg wyborczy)