Leon Olszewski

Imię i nazwisko: Leon Olszewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Leon Olszewski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 10 Elk

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Elk (Okreg wyborczy)