Magdalena Dubiel

Imię i nazwisko: Magdalena Dubiel
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Magdalena Dubiel - II kadencja 1957 - 1961
- Magdalena Dubiel - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 21 Bytom

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Bytom (Okreg wyborczy)