Maria Augustyn

Imię i nazwisko: Maria Augustyn
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Maria Augustyn - III kadencja 1961 - 1965
- Maria Augustyn - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 64 Rzeszow

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)