Michal Grendys

Imię i nazwisko: Michal Grendys
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Michal Grendys - II kadencja 1957 - 1961
- Michal Grendys - III kadencja 1961 - 1965
- Michal Grendys - V kadencja 1969 - 1972
- Michal Grendys - VI kadencja 1972 - 1976
- Michal Grendys - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 64 Rzeszow

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa i nauk politycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa i nauk politycznych (Tytul/stopien naukowy)