Mieczyslaw Blachura

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Blachura
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Blachura - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)