Mieczyslaw Grad

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Grad
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Grad - III kadencja 1961 - 1965
- Mieczyslaw Grad - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 13 Grudziadz

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 13 Grudziadz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)