Piotr Nowakowski

Imię i nazwisko: Piotr Nowakowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Piotr Nowakowski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 75 Legnica

Tytul/stopien naukowy: inz. gornik

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. gornik (Tytul/stopien naukowy)