Ryszard Hajduk

Imię i nazwisko: Ryszard Hajduk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Ryszard Hajduk - II kadencja 1957 - 1961
- Ryszard Hajduk - III kadencja 1961 - 1965
- Ryszard Hajduk - V kadencja 1969 - 1972
- Ryszard Hajduk - VII kadencja 1976 - 1980
- Ryszard Hajduk - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 56 Opole

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 56 Opole (Okreg wyborczy)