Stanislaw Cieslak

Imię i nazwisko: Stanislaw Cieslak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Stanislaw Cieslak - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Stanislaw Cieslak - I kadencja 1952 - 1956
- Stanislaw Cieslak - II kadencja 1957 - 1961
- Stanislaw Cieslak - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 40 Wadowice

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 40 Wadowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)