Stanislaw Hasiak

Imię i nazwisko: Stanislaw Hasiak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Stanislaw Hasiak - II kadencja 1957 - 1961
- Stanislaw Hasiak - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 33 Radom

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Radom (Okreg wyborczy)