Stanislaw Heidner

Imię i nazwisko: Stanislaw Heidner
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Stanislaw Heidner - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw (Okreg wyborczy)