Stanislaw Szyndlar

Imię i nazwisko: Stanislaw Szyndlar
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Stanislaw Szyndlar - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 64 Rzeszow

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)